Modificări etichete

 

 

Iunie 2015 este termenul limită dat de o nouă legislație europeană ce reglementează etichetarea multor produse, precum vopselele, adezivii, detergenții și produsele de curățenie.
Această pagină vă oferă informațiile de care aveți nevoie pentru a continua utilizarea în siguranță a produselor dvs. pentru uz casnic.

Industria detergenților și a produselor de curățenie este hotărâtă să introducă pe piață produse sigure pentru utilizare, pentru oameni și pentru mediul înconjurător. În calitate de consumator, utilizați în mod frecvent astfel de produse, pentru a vă bucura de locuințe și țesături curate. Aveți, de asemenea, un rol important în utilizarea produselor și depozitarea lor în siguranță.
Informațiile sunt transmise de mult timp pe ambalajele produselor, pentru a atrage atenția consumatorilor în privința măsurilor de precauție necesare, datorită cerințelor de reglementare completate de activitățile voluntare ale industriei

Ce este nou?

De la începutul anului 2015, noile etichete au început să apară pe multe produse de curățenie pentru uz casnic, precum și pe alte produse ce utilizează substanțe chimice. Aceasta se petrece deoarece a început deja să se aplice un nou regulament european (“CLP”) acesta impune modul în care sunt „clasificate” produsele de curățenie pentru uz casnic (cu privire la impactul lor potențial asupra omului și/sau mediului) și, apoi, „etichetate” (în concordanță cu clasificarea lor). În plus, design-ul etichetei s-a modificat. Legislația stabilește elemente de etichetare obligatorii (simboluri, text, culori), care nu pot fi adaptate sau modificate de către fabricanții produselor. Companiile au o perioadă de tranziție de doi ani (2015-2017) pentru a trece de la vechiul sistem, la noul sistem.

Pentru a afla despre modificările etichetelor pentru produsele de curățenie pentru uz casnic, descărcați broșura A.I.S.E. atașată, „Citiți eticheta” (inclusiv comparația cu vechile simboluri)

Noua legislație are criterii de clasificare mai conservatoare privind siguranța pentru ochi, piele și mediul înconjurător prin comparație cu regulamentul anterior

În consecință, multe produse care nu au fost clasificate și etichetate în trecut, acum afișează etichete și simboluri de avertizare și fraze de siguranță, în conformitate cu "noua" clasificare..
Sunt afișate noi informații (simboluri, design și fraze - a se vedea tabelul de mai jos).

În mod concret, aceasta înseamnă că un produs a cărui formulă nu s-a schimbat, va primi o etichetă diferită sau va fi etichetat pentru prima oară cu un simbol de avertizare sau frază specială conform noului Regulament. Aceasta NU înseamnă că produsul este mai mult (sau mai puțin) periculos. Ca și înainte, este important să continuațisă utilizați produsele în siguranță. .

Ce puteți vedea pe noile etichete ale detergenților și produselor de curățenie?

Tabelul de mai jos oferă o listă neexhaustivă a pictogramelor CLP și frazele corelate acestora, pe care le veți putea vedea pe produse. Etichetarea fiecărui produs finit intră în responsabilitatea companiei care îl introduce pe piață, deoarece aceasta depinde de compoziția lui. Lista de mai jos este orientativă. Urmărește să vă ajute să înțelegeți ce informații potențiale pot apărea pe etichetele detergenților și produselor de curățenie. Vă ajută, de asemenea, să identificațice măsuri de precauție trebuie să luați..

Pictogramă Cuvânt de avertizare asociat Pe ce produse este posibil să îl vedeți?
(Notă: listă orientativă)
Împreună cu ce frază de pericol este posibil să apară?
(Notă: listă neexhaustivă)
Ce măsuri de precauție trebuie să luați? (și ce fraze este posibil să însoțească pictograma - fraze de precauție) (Notă: listă neexhaustivă)
atenție 

Detergenți de rufe (pudră/lichizi)
Detergenți lichizi de vase pentru spălare manuală
Detergenți universali Detergenți pentru mașini automate de spălat vase (lichizi/pulbere)

“Causes serious eye irritation”
și/sau
“Causes skin irritation”

Această atenționare sub formă de semn de exclamație va fi afișată atunci când produsul poate genera o potențială iritare, fie a pielii, fie a ochilor, fie a amândurora. În consecință, informațiile oficiale CLP, de mai jos, pot fi prezentate pe etichetă și trebuie să fie respectate:

"Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului." “A nu se lăsa la îndemâna copiilor.”
Pictogramă Cuvânt de avertizare asociat Pe ce produse este posibil să îl vedeți?
(Notă: listă orientativă)
Împreună cu ce frază de pericol este posibil să apară?
(Notă: listă neexhaustivă)
Ce măsuri de precauție trebuie să luați? (și ce fraze este posibil să însoțească pictograma - fraze de precauție) (Notă: listă neexhaustivă)
PERICOL

Agenți caustici de desfundare a țevilor, agenți acizi de curățare a toaletei, agenți de îndepărtare a depunerilor de calcar etc.

“Causes severe burns and eye damage”

Această atenționare va fi afișată atunci când produsul poate genera o potențială iritare, fie a pielii, fie a ochilor, fie a amândurora.
Vă rugăm să rețineți că produsele corozive pentru piele trebuie să fie vândute în recipiente care au capac cu sistemul oficial de închidere de siguranță pentru copii și o atenționare tactilă, în cazul în care produsele sunt vândute publicului general). În consecință, informațiile oficiale CLP, de mai jos, pot fi prezentate pe etichetă și trebuie să fie respectate:

"Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului." “A nu se lăsa la îndemâna copiilor. ”
“Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection” “IF ON SKIN: … (+ statement)” or “IF IN EYES: … (+statement)”“Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician”
PERICOL

Detergenți de rufe (pudră /lichizi)
Detergenți lichizi de vase pentru spălare manuală
Detergenți universali

Posibil, unii detergenți pentru mașini automate de spălat vase (lichizi/pudră)

“Causes serious eye damage”

Această atenționare va fi afișată atunci când produsul poate fi nociv pentru ochi.
În consecință, informațiile oficiale CLP de mai jos pot fi prezentate pe etichetă și trebuie să fie respectate:

"Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului." "A nu se lăsa la îndemâna copiilor."
“Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.” "ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: ... (+ fraza)"
"Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sa un medic."
Pictogramă Cuvânt de avertizare asociat Pe ce produse este posibil să îl vedeți?
(Notă: listă orientativă)
Împreună cu ce frază de pericol este posibil să apară?
(Notă: listă neexhaustivă)
Ce măsuri de precauție trebuie să luați? (și ce fraze este posibil să însoțească pictograma - fraze de precauție) (Notă: listă neexhaustivă)
atenție 

Agenți de curățare a parbrizului, Agenți de curățare pentru geamuri, Anumiți agenți de curățare universali + Agenți de igienizare a mâinilor

"Lichid și vapori inflamabili."

Această atenționare va fi afișată atunci când produsul poate fi inflamabil.
În consecință, informațiile oficiale CLP de mai jos pot fi prezentate pe etichetă și trebuie să fie respectate:

“A nu se lăsa la îndemâna copiilor”
“A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse. – Fumatul interzis.”

Aerosoli:
“Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.”
“Recipient sub presiune. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.”
“A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50° C/122° F”
atenție SAU PERICOL

Aerosoli (precum odorizante, insecticide, agenți de lustruire, agenți de curățare pentru cuptorul de aragaz etc.)

Aerosol extrem de inflamabil.
“Aerosol inflamabil.” “Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.”

Pictogramă Cuvânt de avertizare asociat Pe ce produse este posibil să îl vedeți?
(Notă: listă orientativă)
Împreună cu ce frază de pericol este posibil să apară?
(Notă: listă neexhaustivă)
Ce măsuri de precauție trebuie să luați? (și ce fraze este posibil să însoțească pictograma - fraze de precauție) (Notă: listă neexhaustivă)

Niciun cuvânt de avertizare, dedesubt,

SAU

atenție 

Insecticide Odorizante Anumite dezinfectante pentru toaletă Anumiți detergenți de rufe și detergenți lichizi de vase pentru spălare manuală

“Foarte toxic pentru mediul acvatic.”
Sau
“Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.”

Acest avertisment poate fi afișat în cazul în care produsul este foarte concentrat sau compact. Vă rugăm să rețineți că etichetarea preventivă este, de obicei, determinată de considerente de transport sau volum. Detergenții continuă să utilizeze ingrediente rapid biodegradabile și nu prezintă un pericol pentru mediul înconjurător în utilizarea lor zilnică, deoarece produsele sunt eliminate prin epurarea apelor uzate și nu sunt eliberate direct în mediul înconjurător.

(*în cazul unui incident, o deversare masivă în timpul transportului sau în depozit ar reprezenta un pericol tranzitoriu localizat pentru canalele cu apă, dacă nu se administrează în mod cuvenit, și astfel această clasificare de la sine).

În consecință, informațiile oficiale CLP de mai jos pot fi prezentate pe etichetă și trebuie să fie respectate:

“A nu se lăsa la îndemâna copiilor.”
“Evitaţi dispersarea în mediu.”
“Aruncați conținutul/recipientul la …”
“A nu se lăsa la îndemâna copiilor.”
"A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse. – Fumatul interzis."

 


NOTES:

  1. Produsele introduse pe piață sunt sigure atunci când sunt utilizate în scopurile pentru care au fost concepute.
  2. Simbolurile și formulările există pentru a atrage atenția consumatorilor asupra pericolelor pe care le pot prezenta anumite produse. Presupunând că produsele sunt utilizate de către consumatori cu respectarea instrucțiunilor de pe etichetă, consumatorii nu sunt expuși la acele pericole.
  3. Produsele ce au închidere cu sistem de siguranță pentru protecția copiilor ar trebui să beneficieze de o atenție specială din partea consumatorilor.
  4. Pentru o listă exhaustivă a simbolurilor CLP, clicaici.
  5. Simbolurile și formulările se adresează, în principal, lucrătorilor profesioniști, ce manevrează produsele în cantități mari, în cursul transportului și depozitării. De aceea, substanțele periculoase sunt afișate, iar potențialele pericole sunt evidențiate.
  6. Este posibil ca produsele ce conțin ingrediente precum enzime, parfumuri, conservanți să fie necesar să includă următoarea afirmație:
În toate cazurile: Citiți eticheta și nu lăsați detergenții și produsele de curățenie la îndemâna copiilor!

Pentru a utiliza un produs în siguranță, consumatorii trebuie să CITEASCĂ ÎNTOTDEAUNA ETICHETA, deoarece conține informații importante.
Vă rugăm, de asemenea, să acordați atenție următoarelor informații privind siguranța, afișate în mod voluntar de unii producători și, în special:

Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Evitaţi contactul cu ochii. Dacă produsul ajunge în ochi, clătiţi energic cu apă din abundenţă. Nu înghiţiţi produsul. Dacă s-a întâmplat acest lucru, consultaţi urgent un medic. Persoanele care au pielea sensibilă sau cu leziuni trebuie să evite contactul prelungit cu produsul.

Pentru lista completă a pictogramelor de utilizare în siguranță A.I.S.E., clic aic.

Vizitați, de asemenea, site-ul web specific al campaniei pentru a promova utilizarea sigură a capsulelor de detergent lichid de rufe:
www.keepcapsfromkids.eu

Mai multe informații

Pentru toate informațiile detaliate privind legislația CLP și pictogramele, puteți:


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français